GARANTII

GARANTII < ETTEVÕTTEST


Nordic Clima annab ja tagab müüdud seadmetele garantii Eestis kehtivale garantiiküsimusi reguleerivatele seadustele. Probleemide kiiremaks lahendamiseks kasutame ka volitatud partnereid ning tehaste tehnilist tuge. Garantiiprobeemidest teavitamiseks ja Nordic Clima volitatud partneriks saamiseks garantii valdkonnas, võtke meiega ühendust.

Garantiikohustust ei teki, kui seadme mittetöötamise põhjustas:

  • Seadme loomulik kulumine
  • Seadme mittekorrektne paigaldamine (paigaldus toimus paigaldusjuhendis toodud tingimustest erinevalt, seadme paigaldas vastavat kutsekvalifikatsiooni mitte omav isik, jne)
  • Seadet ei hooldatud vastavalt hooldusjuhendis nädatud tingimustel ja vahemikus
  • Vea tekitas kasutaja, paigaldaja ja/või vahendaja poolne hooletus
  • Seadet on muudetud või täiendatud pärast paigaldust, remonditud selleks kutsekvalifikatsiooni mitte omava isiku poolt
  • Seadme riket on põhjustanud äiksest või elektrisüsteemist tulenev voolukõikumine
  • Seade on rikutud ettenägematu loodusõnnetuse või muul sarnasel põhjusel, mida tootja ega müüja poleks saanud ette näha

Täpsema info, konsultatsiooni või varuosade ja garantiiinfi saamiseks saada oma kontaktid ja küsimused epostile support@nordicclima.com